Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

SBF click here W

Dogfennau Cysylltiedig

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Darlun cyffredinol

Ar ôl i’r cyllid a geir gan y llywodraeth ganolog gael ei ostwng yn barhaus, mae holl gynghorau’r DU yn gorfod newid eu ffordd o weithredu a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu er mwyn iddynt allu ymdopi â llai o arian. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflwyno gostyngiad o fwy na £36 miliwn i’w gyllideb dros y pedair blynedd diwethaf, a disgwylir iddo barhau i gyflwyno cyfanswm o £35 miliwn mewn gostyngiadau dros y pedair blynedd nesaf yn ychwanegol at hynny.

Er gwaethaf yr heriau ariannol o’i flaen, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn benderfynol o wireddu ei weledigaeth, sef cydweithio i wella bywydau ar draws y fwrdeistref sirol, drwy ganolbwyntio ar y blaenoriaethau y buoch yn ein helpu i’w pennu ddwy flynedd yn ôl:

   1. Cefnogi economi lwyddiannus;

   2. Helpu pobl i fod yn fwy hunan-ddibynnol;

   3. Defnydd doethach o adnoddau.

Hoffai’r cyngor glywed barn trigolion, sefydliadau a chymunedau lleol ynghylch sut y dylai sicrhau arbedion.

Hoffai’r cyngor glywed barn trigolion, sefydliadau a chymunedau lleol ynghylch lle dylai’r cyngor geisio gwireddu’r gostyngiadau cyllidebol angenrheidiol.

Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 12 Hydref 2017 ac yn dod i ben ar
3 Rhagfyr 2017. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Arolwg ieuenctid (dan 25s): Cliciwch yma
Ar-lein (25+): Cliciwch yma

Arolwg hygyrch: Cliciwch yma
Rhif Ffôn:
(01656) 643 664
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Bydd pawb sy’n llenwi’r arolwg hwn yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill y canlynol:

1. Blwyddyn o aelodaeth lawn gyda Hamdden Halo

2. Tocynnau ar gyfer penwythnos agoriadol pantomeim Cinderella

 

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

 Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

 

23 Tachwedd 2017

18:00 - 20:00

 Y Centre Porthcawl

 

24 Tachwedd 2017

14:00 - 16:00

 Canolfan Bywyd Cwm Ogwr

 

30 Tachwedd 2017

15:30 - 17:30

  

Ymunwch â’r Prif Weithredwr am sesiwn Holi ac Ateb byw ar y cyfryngau cymdeithasol:

Gweithgaredd

Dyddiad

Amser

Twitter

22 Tachwedd

18:30 - 20:00

Facebook

22 Tachwedd

18:30 - 20:00

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

3 Rhagfyr 2017

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

19 Rhagfyr 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 20/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud