Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofal Cartref

 

Darlun cyffredinol

Hoffai’r cyngor wybod beth rydych chi’n ei gredu sy’n bwysig o ran y gwasanaeth gofal cartref a ddarperir i drigolion lleol.

Cymorth yw gofal cartref sy’n cael ei ddarparu i bobl yn eu cartrefi eu hunain i’w helpu gyda gofal personol a gweithgareddau bywyd bob dydd. Gelwir y bobl sy’n derbyn gofal cartref yn ddefnyddwyr y gwasanaeth a’r bobl sy’n darparu’r cymorth yn staff. Cyflogir staff  gofal cartref gan ddarparwr y gofal cartref.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 12 Mehefin 2015 and cau ar 10 Gorffennaf 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffôn: (01656) 643 664

Ebost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

12 Mehefin - 10 Gorffennaf 2015

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd copïau caled ar gael ar gais.

21 Gorffennaf 2015

Dyddiad gweithredu posibl.

1 Ebrill 2016

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Last Updated: 12/06/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud