Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Newidiadau polisi arfaethedig ar godi tâl am ofal a chymorth

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae'r Cyngor yn adolygu ei bolisi presennol ar godi tâl am wasanaethau gofal dibreswyl a ffurfioli polisi codi tâl am wasanaethau gofal preswyl ers cyflwyno'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn eich gwahodd chi i rannu eich barn am y ffordd y mae'r Cyngor yn codi tâl am wasanaethau gofal preswyl ac yn adolygu ei bolisi ar gyfer gwasanaethau gofal dibreswyl tra'n parhau i fod yn deg â defnyddwyr ein gwasanaethau yn ystod yr amser ariannol anodd hwn. 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 1 Rhagfyr 2016 and cau ar 23 Chwefror 2017. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ar-lein: Cliciwch yma
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Ffon: (01656) 643 664
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb

23 Chwefror 2017

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

13 Mawrth 2017

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

28 Mawrth 2017

Dyddiad gweithredu posibl

10 Ebrill 2017

Mae fformatau eraill hefyd ar gael ar gais.

Last Updated: 01/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud