Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Deall y galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Darlun cyffredinol

Byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hoffi cael eich barn am addysg Gymraeg. Bydd y wybodaeth a gawn drwy gyfrwng yr arolwg hwn yn helpu i fesur y galw am addysg Gymraeg yn y dyfodol a hefyd yn helpu’r Cyngor i ddeall sut rydych yn teimlo tuag at ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Gall pobl Cymru ddewis byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, neu’r ddwy. Mae’n bwysig, felly, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel yr awdurdod lleol, yn deall ac yn asesu’r galw am addysg Gymraeg drwy’r sir a sicrhau ein bod yn gallu cynllunio i fodloni’r galw hwn.

Gall plant y Cyngor Bwrdeistref ddewis cael addysg Gymraeg p’un a ydynt yn siarad Cymraeg ai peidio, a hynny o’r dosbarth meithrin i’r ysgol uwchradd ac addysg ôl 16. Bydd yr arolwg yn cymryd hyd at ddeg munud i’w lenwi ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer pawb yn y fwrdeistref sirol.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 26 Medi 2016 and cau ar 19 Rhagfyr 2016. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb.

19 Rhagfyr 2016

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

7 Chwefror 2017

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

14 Chwefror 2017

Dyddiad gweithredu posibl

1 Medi 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 20/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud