Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Llangrallo drwy ehangu

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Adroddiad y cyfarwyddwr corfforaethol - addysg a chymorth i deuluoedd

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Darlun cyffredinol

Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd eich barn ar y cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Llangrallo drwy ehangu.

Bydd y rhai yr ymgynghorir â hwy yn cynnwys staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni’r ysgol, aelodau o'r gymuned leol ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 6 Medi 2017 ac yn diweddu ar 17 Hydref 2017.

Gellwch ymateb neu ofyn cwestiynau pellach yn y ffyrdd canlynol:

Ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Mae’r amserlen a’r weithdrefn dros dro fel a ganlyn:

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori pan fyddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig*.

06 Medi 2017 hyd 17 Hydref 2017

 

Adroddiad yr Ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

31 Hydref 2017

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBS Pen-y-bont ar Ogwr; copïau caled ar gael ar gais.

3 Tachwedd 2017

 

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno â’r cynnig, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig.

6 Tachwedd 2017

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau, gall y Cabinet benderfynu ar unwaith p’un ai symud ymlaen ynteu peidio. Os bydd yna unrhyw wrthwynebiad, cyhoeddir Adroddiad Gwrthwynebiadau a’i anfon i'r Cabinet iddynt gael ei ystyried a gwneud penderfyniad yn dilyn hynny.

3 Rhagfyr 2017

Gweithredu posibl.

1 Ionawr 2018

*Noder na fydd ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i'r cynnig ac na ellir cofrestru gwrthwynebiadau ond ar ôl cyhoeddi'r Hysbysiad Cyhoeddus.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud