Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy ei helaethu

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad beidio â pharhau â’r penderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae’r ymgynghoriad hwn yn eich gwahodd i fynegi eich barn am y cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy ei helaethu.

Bydd y rhai yr ymgynghorir â hwy yn cynnwys staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni’r ysgol, aelodau o’r gymuned leol ac unrhyw fuddgyfranogwyr eraill.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 08 Medi 2014 ac yn dod i ben ar 20 Hydref 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant, Cyfarwyddiaeth Plant, Sunnyside, Pen y bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Lleoliad: YGG Cwm Garw

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â staff YGG Cwm Garw 24 Medi 2014 4.00pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu YGG Cwm Garw 24 Medi 2014 5.15pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion YGG Cwm Garw a phobl gysylltiedig eraill 24 Medi 2014 6.30pm
Cyfarfod â Chyngor Ysgol YGG Cwm Garw 9 Hydref 2014 9.30am

 

Lleoliad: YG Bro Ogwr

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â staff YG Bro Ogwr 8 October 2014 4.00pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu YG  Bro Ogwr 8 October 2014 5.15pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion YG Bro Ogwr a phobl gysylltiedig eraill 8 October 2014 6.30pm
Cyfarfod â Chyngor Ysgol YG Bro Ogwr I’w gadarnhau I’w gadarnhau

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

8 Medi 2014 hyd at

20 Hydref  2014

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

11 Tachwedd 2014

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

19 Tachwedd 2014

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

21 Tachwedd 2014

Diwedd y cyfnod Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu ar unwaith os ydyn nhw am fynd ymlaen ai peidio. Os oes yna wrthwynebiadau, cyhoeddir Adroddiad Gwrthwynebu erbyn 10fed Chwefror 2015 a’i anfon ymlaen at y Cabinet ar gyfer eu hystyriaeth a’u penderfyniad dilynol.

19 Rhagfyr 2014

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Medi 2017

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 03/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud