Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllyn Cydraddoldeb Strategol

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Trosolwg o'r ymgynghoriad

Adroddiad y Cabinet

Darlun cyffredinol

Ar hyn o bryd mae’r cyngor wrthi’n adolygu ei amcanion cydraddoldeb er mwyn datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer y cyfnod 2016-2020.

Roedd y naw amcan cydraddoldeb a bennwyd yn 2012 yn ymwneud â’r canlynol: cludiant; meithrin perthnasoedd da; ein swyddogaeth ni fel cyflogwr; iechyd meddwl; cyflogau cyfartal; budd-daliadau; hamdden; data; ac ymgynghori, ymgysylltu a chyfathrebu.

Defnyddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn i helpu i lunio amcanion cydraddoldeb terfynol y cyngor a chânt eu cynnwys yn y cynllun gweithredu drafft a gaiff ei ddatblygu yn sgil hyn. Ymgynghorir ymhellach yn ystod gwanwyn eleni ar y cynllun gweithredu arfaethedig.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 4 Chwefror 2016 ac yn dod i ben ar 25 Chwefror 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 606

E-bost: Equality@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Pen y Bont Y Ganolfan Arloesi

Dydd Gwener 19 Chwefror

10:00 - 13:00

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

25 Chwefror 2016

Adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

Mawrth 2016

Dyddiad gweithredu arfaethedig.

1 Ebrill 2016

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 05/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud