Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllyn Cydraddoldeb Strategol 2016 / 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet (14 Gorffennaf 2016)

Adroddiad y Cabinet (15 Mawrth 2016)

Cynllyn Cydraddoldeb Strategol 2016 / 2020

 

Darlun cyffredinol

Mae'n ofynnol inni lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) sy'n tynnu sylw at amcanion y Cyngor o ran cydraddoldeb dros y pedair blynedd nesaf. Fe wnaethom ymgynghori â'r cyhoedd a grwpiau cydraddoldeb ac amrywiaeth lleol ynghylch yr amcanion hyn ym mis Chwefror 2016 a chafodd y saith amcan o drawsgludo; meithrin perthynas dda a chodi ymwybyddiaeth; ein swyddogaeth fel cyflogwr; iechyd meddwl; plant; hamdden, y celfyddydau a diwylliant; a data eu cymeradwyo gan ein Cabinet ym mis Mawrth 2016.

Rydym yn awr wrthi'n datblygu'r camau gweithredu fydd yn dod o dan yr amcanion hyn. Ar gyfer rhai camau gweithredu, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau / pobl eraill.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 12 Mai 2016 ac yn dod i ben ar 22 Mehefin 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 606

E-bost: Equality@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Ymweliad:

 

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Mosque

Abercynffig Mosque

13 Mai

2pm

Stroke Association

Pen-y-Bont Minerva Street

16 Mai

10.45am

Bridgend People First Brynmawr Country Park 24 Mai 11am
Bridgend Deaf Club Pen-y-Bont Coychurch Road 24 Mai 7pm
Carers Centre Pen-y-Bont Friends Meeting House 25 Mai 12.30pm
BridgeVIS Pen-y-Bont Evergreen Hall 3 Mehefin 11am
ABFABB Pen-y-Bont The Zone 9 Mehefin 5pm
Bridgend Coalition of Disabled People Pen-y-Bont Minerva Street 14 Mehefin 1pm
SHOUT Pen-y-Bont Evergreen Hall 15 Mehefin 10am

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

22 Mehefin 2016

Adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

Gorffennaf 2016

Dyddiad gweithredu arfaethedig.

1 Medi 2016

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 16/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud