Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

LTP Welsh


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2014

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol 2014 (SEWTA)

 

Darlun cyffredinol

Diben yr ymgynghoriad yw gwahodd sylwadau ynglŷn â Chynllun Trafnidiaeth Lleol arfaethedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn amlinellu’r problemau trafnidiaeth sy’n debygol o effeithio ar y fwrdeistref sirol dros y 15 mlynedd nesaf, yn ogystal â’r cynlluniau sydd eu hangen i’w datrys.

Rydym yn dymuno cael eich sylwadau ar ba un ai’r problemau a chynlluniau a nodwyd gennym yn y cynllun yw’r rhai cywir ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr ac os oes unrhyw beth arall y credwch y dylid ei gynnwys i’n helpu ni i gyflawni’n gweledigaeth o “System drafnidiaeth effeithiol, hygyrch, integredig a chynaliadwy a all fodloni anghenion poblogaeth, economi a chymdeithas sy’n newid, yn y tymor byr a chanolig ac yn yr hir dymor”.

Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 12 Tachwedd 2014 ac yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein: Cliciwch yma.
Rhif Ffôn: (01656) 643 664.
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Canolfan Gymunedol Cefn Cribwr

18 Tachwedd 2014

16:00 – 18:00

Pafiliwn y Grand Porthcawl

24 Tachwedd 2014

16:30 – 18:30

Cyngor Tref Pen-coed

25 Tachwedd 2014

16:00 – 18:00

Canolfan Bywyd Cwm Garw

26 Tachwedd 2014

16:30 – 18:30

Canolfan Bywyd y Pîl

27 Tachwedd 2014

17:00 – 19:00

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr

2 Rhagfyr 2014

16:30 – 18:30

Canolfan Bywyd Bridgend

3 Rhagfyr 2014

16:00 – 18:00

Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn

4 Rhagfyr 2014 

17:00 – 19:00

Canolfan Gymunedol Coety Uchaf

10 Rhagfyr 2014 

17:00 – 19:00 

*Newydd* Neuadd y Dref Maesteg

11 Rhagfyr 2014

16:00 – 18:00

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

31 Rhagfyr 2014

Cyhoeddi'r adroddiad terfynol

13 Ionawr 2015

Cyflwyno’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol i Lywodraeth Cymru

30 Ionawr 2015

Gweithrediad posibl

30 Mawrth 2015

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 12/05/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud