Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casglu gwastraff: arolwg casgliadau ychwanegol

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori


Darlun cyffredinol

Yn gynnar yn 2016 cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar yr angen i ddiweddaru’r ffordd y caiff gwastraff a deunydd ailgylchu eu casglu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn bwrw targedau ailgylchu cynyddol.

O ganlyniad i’r ymgynghoriad, o 1 Ebrill 2017 bydd yr awdurdod yn parhau i gasglu gwastraff bob pythefnos ond ni chaniateir i gartrefi roi mwy na dau fag du allan i'w casglu. Yn yr ymgynghoriad gwreiddiol, cynigiodd trigolion y syniad o ystyried lwfansau ychwanegol mewn amgylchiadau penodol.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn eich gwahodd i rannu eich barn ar y lwfansau posibl sy’n gysylltiedig â’r polisi newydd.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 2 Awst 2016 and cau ar 10 Hydref 2016. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb.

10 Hydref 2016

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

23 Tachwedd 2016

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

29 Tachwedd 2016

Dyddiad gweithredu posibl

1 Ebrill 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud