Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canllawiau Cynllunio Atodol


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau Cysylltiedig

Ynni Adnewyddadwy yn y Tirlun

Diogelu Lleoliadau Cyflogaeth

 

Trosolwg

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich sylwadau ar ddwy ddogfen ddrafft Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG): (1) Ynni Adnewyddadwy yn y Tirlun; a (2) Diogelu Lleoliadau Cyflogaeth. Paratowyd y dogfennau hyn i roi canllawiau manwl ychwanegol i ddarpar ddatblygwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar wahanol bolisïau o fewn Cynllun Datblygu Lleol (LDP) y Cyngor.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori’n cychwyn ar 23 Hydref 2014 ac yn dod i ben ar 4 Rhagfyr 2014. Cewch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol;

Ffôn: (01656) 643670

E-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

Post:    Adnewyddu a Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Blwch Post 4, Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
PEN-Y-BONT AR OGWR
CF31 4WB

 

Yr ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu’r weithdrefn a'r cynigion

Gweithgarwch

Dyddiad

Cyfnod Ymgynghori pryd y byddwn yn croesawu’ch barn a’ch sylwadau ar y Dogfennau.

23 Hydref 2014 hyd at 4 Rhagfyr  2014

Adrodd canlyniadau’r ymgynghoriad i’r Pwyllgor Rheoli Datblygu a cheisio argymhelliad i fabwysiadu.

I’w Gadarnhau

Adrodd canlyniadau’r ymgynghoriad ac argymhelliad y Pwyllgor Rheoli Datblygu i’r Cyngor, a mabwysiadu'r Canllawiau.

I’w Gadarnhau

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 12/05/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud