Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Barcio gyda Bathodyn Glas

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori

 

Darlun cyffredinol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i rannu eich barn ar y cynnig i godi’r un tâl ar bob aelod o’r cyhoedd ym meysydd parcio talu ac arddangos y cyngor – gan gynnwys deiliaid bathodyn glas. Yn rhan o’r cynnig, bydd deiliaid bathodyn glas hefyd yn cael awr ychwanegol yn rhad ac am ddim ar ben yr amser y byddant yn talu amdano, yn ogystal â chael rhagor o leoedd parcio bathodyn glas.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 9 Tachwedd 2015 ac yn dod i ben ar 18 Rhagfyr 2015. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Parking@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

7 Rhagfyr 2015

Adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

Ionawr 2016

Dyddiad gweithredu arfaethedig.

Ionawr 2016

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud