Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiad digonolrwydd gofal plant

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dadansoddiad Bwlch a Meysydd ar gyfer Gwella


Darlun cyffredinol

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i chi rannu eich barn ar y gofal plant sydd ar gael yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd a'r dylanwad mae hyn yn ei gael ar eich ffordd o fyw. Bydd yr holl ymatebion wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl fawr am ddim i ennill tocyn i'r teulu (dau oedolyn a dau blentyn) i weld Jack and the Beanstalk ym Mhafiliwn Porthcawl am 5pm, ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr (telerau ac amodau yn gymwys).

Bydd y wybodaeth a geir o'r arolwg hwn yn helpu'r cyngor i nodi bylchau posibl yn y gwasanaeth.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 23 Awst 2016 and cau ar 25 Tachwedd 2016. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd. 

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb: 25 Tachwedd 2016.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 05/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud