Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiad digonolrwydd gofal plant 2017

 

Dogfennau Cysylltiedig

Dadansoddiad Bwlch a Meysydd ar gyfer Gwella


Darlun cyffredinol

Yn dilyn ymgynghoriad yn ystod Hydref 2016, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi canfod y bylchau canlynol yn y gofal plant a ddarperir o fewn yr ardal. Hoffai'r awdurdod i chi rannu eich barn ynglŷn â’r canfyddiadau. 

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 18 Ebrill 2017 and cau ar 16 Mai 2017. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol:

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd. 

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb: 16 Mai 2017.

Last Updated: 18/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud