Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arolwg o fynediad i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

I’r Cyfryngau

Gomisiynu adroddiad (Saesneg)


Darlun cyffredinol

Yn ddiweddar, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi comisiynu astudiaeth er mwyn adolygu dulliau o ailgyflwyno traffig i Heol-y-Frenhines, Dunraven Place a Stryd y Farchnad yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd ag asesu'r risgiau o wneud hynny.

Hoffai'r cyngor i chi rannu eich barn ar y cynnig ac ar beth fyddai'r effaith arnoch chi a'r gymuned ehangach.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 8 Awst 2016 and cau ar 24 Hydref 2016. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Bydd pob ymateb yn cael ei gynnwys mewn raffl am ddim i ennill taleb rhodd gwerth £100 ar gyfer digwyddiadau a gynhelir ym Mhafiliwn Porth-cawl ac yn Neuadd Tref Maesteg (mae telerau ac amodau yn berthnasol).

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymweliad: Cadwch olwg amdanom yn eich ardal leol rhwng 11am a 3pm ar y dirwrnodau canlynol.

Lleoliad

Dyddiad

Sarn McArthur Glen

15 Awst - 17 Awst
Pen-y-Bont ar Ogwr Marchnad Dan Do 22 Awst - 24 Awst

Pen-y-Bont ar Ogwr Tesco Extra

20 Awst - 1 Medi

Ym ymunwch â’n fforwm Holi ac Ateb ar Twitter a Facebook:

Gweithgaredd

Dyddiad

Amser

Twitter a Facebook

1 Medi 2016

18:00 - 19:30

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb

24 Hydref 2016

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

4 Ionawr 2016

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

10 Ionawr 2016

Dyddiad gweithredu posibl

1 Ebrill 2017

Mae fformatau eraill hefyd ar gael ar gais.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud