Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Corporate Priorities logo W

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Trosolwg o'r ymgynghoriad

Darlun cyffredinol

Y llynedd, fel rhan o ymgynghoriad Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr, cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dair blaenoriaeth newydd er mwyn cyflawni ei weledigaeth o weithio gyda’n gilydd i wella bywydau ledled y fwrdeistref sirol:

  • Cefnogi economi lwyddiannus;
  • Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol;
  • Defnyddio adnoddau yn ddoethach.

Cafwyd dros 1,800 o ymatebion i’r arolwg gwreiddiol, a'r mwyafrif o ymatebwyr yn cefnogi cyflwyno’r tair blaenoriaeth. Bydd y cam nesaf hwn yn edrych ar greu ffyrdd i ddinasyddion allu cyflwyno awgrymiadau ar sut y byddwn yn mesur y tair blaenoriaeth. Bydd hynny'n ategu ein dangosyddion ein hunain ac yn ein helpu i osod targedau penodol i fonitro ein cynnydd.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 11 Chwefror 2016 ac yn dod i ben ar 25 Chwefror 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 05/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud