Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arolwg ar y Cynllun Cyflawni ar gyfer Dementia

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet


Darlun cyffredinol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n creu ei strategaeth a’i gynllun cyflawni ar gyfer dementia. Bydd y cynllun yn cael ei ddefnyddio er mwyn helpu i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau dementia a’r modd yr ydym yn eu darparu.

Er mwyn sicrhau y bydd y cyngor yn cyflawni’r canlyniadau sy’n bwysicaf i’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth, mae’r cyngor yn gofyn i chi rannu eich barn ynglŷn â’i flaenoriaethau drafft. Mae’r blaenoriaethau drafft yn nodi’r meysydd sy’n bwysicaf, yng ngolwg y cyngor, o ran darparu’r gofal cywir ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 20 Gorffennaf 2015 and cau ar 14 Medi 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig.

20 Gorffennaf 2015 - 14 Medi 2015

Adroddiad ar yr ymgynghoriad

Hydref 2015

Cyflwyno map y llwybrau presennol i Lywodraeth Cymru I'w gadarnhau


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

 

Last Updated: 16/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud