Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad Teithio gan Ddysgwyr

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cwestiynau cyffredin

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008.

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

 

Darlun cyffredinol

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd barn ar newidiadau posibl i’r modd y mae disgyblion yn teithio i'r ysgol ac yn ôl, a'r ffordd y bydd unrhyw newidiadau a awgrymir i'r polisi yn effeithio arnoch chi a’ch teulu.


Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 29 Medi 2014 ac yn dod i ben ar 22 Rhagfyr 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein: Cliwich yma
Rhif Ffôn: (01656) 643 664.
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Ysgol Gyfun Pencoed

13 Hydref 2014

15:30 – 19:00

Archesgob Mcgrath

15 Hydref 2014

15:30 – 19:00

Coleg y Dderwen

16 Hydref 2014

15:30 – 19:00

Ysgol Gyfun Porthcawl

20 Hydref 2014

15:30 – 19:00

Ysgol Gyfun Maesteg

22 Hydref 2014

15:30 – 19:00

Coleg Penybont

23 Hydref 2014

15:30 – 19:00

YGG Llangynwyd

25 Tachwedd 2014

15:30 – 19:00

 

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

 

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

22 Rhagfyr 2014

Cyhoeddi'r adroddiad terfynol

1 Ebrill 2015

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

28 Ebrill 2015

Gweithrediad posibl

1 Medi 2016

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 18/03/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud