Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Budget header click here Welsh

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cynllun Corfforaethol 2013 - 2017 (2014-15)

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Darlun cyffredinol

Yn 2013, cynghorwyd pob cyngor gan y Llywodraeth ganolog i wneud arbedion yn eu cyllidebau oherwydd y byddai toriadau yn y cyllid a ddarperid. Cynghorwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i arbed £36 miliwn dros bedair blynedd. Ym mis Gorffennaf eleni, adolygwyd y ffigwr hwnnw gan y Llywodraeth ganolog, a disgwylir erbyn hyn y bydd yn rhaid i’r arbedion hyn gynyddu i gyfanswm o £50 miliwn rhwng 2015 - 2019. 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn eich gwahodd chi i rannu eich barn ar sefyllfa ariannol bresennol y cyngor a sut i wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.


Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 29 Medi 2014 ac yn dod i ben ar 22 Rhagfyr 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein: Cliciwch yma i fynd at yr arolwg ar-lein ac efelychydd y gyllideb.
Rhif Ffôn: (01656) 643 664.
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Coleg y Dderwen

29 Hydref 2014

18:00

Ysgol Gyfun Maesteg

3 Tachwedd 2014

18:00

Ysgol Gyfun Pencoed

4 Tachwedd 2014

18:00

Coleg Penybont

5 Tachwedd 2014

18:00

Ysgol Gyfun Cynffig

11 Tachwedd 2014

18:00

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

12 Tachwedd 2014

18:00 

Os ydych am ddod i weithdy ymgysylltu â’r gymuned yn un o’n chwe lleoliad, sicrhewch eich lle trwy anfon neges e-bost at: consultation@bridgend.gov.uk

 

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

 

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

17 Tachwedd 2014

Cyhoeddi'r adroddiad terfynol

21 Tachwedd 2014

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

9 Rhagfyr 2014

Gweithrediad posibl

1 Ebrill 2015

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 12/05/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud