Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad o wastraff ac ailgylchu yn y cartref 2015

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae contract gwastraff presennol y cyngor yn dod i ben yn 2017 ac mae angen diweddaru’r modd presennol o gasglu gwastraff a deunydd ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn i’r cyngor allu cyflawni lefelau uwch o ailgylchu a lleihau’r gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi. Nod y newid hwn yw helpu’r awdurdod i gyflawni'r targed o ailgylchu 70 y cant o’r gwastraff erbyn 2024/25 ac osgoi unrhyw ddirwyon drud a orfodir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn eich gwahodd i rannu eich safbwyntiau ynglŷn â’r modd gorau i’r cyngor gyflawni cyfraddau ailgylchu uwch a lleihau’r gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 14 Rhagfyr 2015 ac yn dod i ben ar 8 Chwefror 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb.

8 Chwefror 2016

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

9 Mawrth 2016

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

22 Mawrth 2016

Dyddiad gweithredu posibl

1 Ebrill 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud