Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad o waith gofalwyr pafiliynau chwaraeon

Sports Pavilions Review 2015 (w)

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori
 

Darlun cyffredinol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn adolygu amrywiaeth o'r gwasanaethau a ddarperir er mwyn sicrhau bod yr adnoddau sydd ar gael yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau ar gyfer trigolion y fwrdeistref.  

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn rheoli ac yn rhedeg 80 o gyfleusterau chwaraeon awyr agored unigol gan gynnwys meysydd pêl-droed, rygbi a chriced. Cânt eu gwasanaethu gan 31 pafiliwn ar draws y fwrdeistref sirol.

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd eich barn ar newidiadau posibl i’r trefniadau ar gyfer rheoli a gofalu am bafiliynau chwaraeon ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 16 Chwefror 2015 ac yn dod i ben ar 13 Ebrill 2015. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Andrew.Harris@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

16 Chwefror 2015 to 13 Ebrill 2015

Adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

9 Mehefin 2015 (i'w gadarnhau)

Dyddiad gweithredu arfaethedig.

Tymor yr hydref 2015

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud