Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad o Ddosbarthiadau Pleidleisio 2014


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

 

Darlun cyffredinol

Cwblhewch yr holiadur ynghylch eich dosbarth pleidleisio a’ch man pleidleisio presennol a chynnwys unrhyw sylwadau ynghylch dosbarth pleidleisio a mannau pleidleisio amgen yn yr adran olaf.

 

Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 12 Tachwedd 2014 ac yn dod i ben ar 5 Rhagfyr 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein: Cliciwch yma.
Rhif Ffôn: (01656) 643 664.
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 23/12/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud