Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i rannu eich barn ynglŷn â’r 13 o dai bach cyhoeddus ym meddiant y cyngor yn y fwrdeistref sirol a sut y gall y cyngor wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn cychwyn ar 12 Ionawr 2015 ac yn cau ar 9 Mawrth 2015. Cewch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Ar-lein: Cliciwch yma
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi wneud cais i gael y ddogfen ar fformat arall.

 

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

9 Mawrth 2015

Adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad.

18 Mawrth 2015

Dyddiad gweithredu arfaethedig.

1 Ebrill 2015

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 12/05/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud