Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad llwybr teithio dysgwyr

Darlun cyffredinol

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi ein polisi ynglŷn â theithio i’r ysgol yng Nghymru. Mae’n cynnwys sicrhau gwelliannau i ddysgwyr drwy ehangu’r hawl i blant ifanc gael eu cludo, gan sicrhau bod cludiant am ddim i blant ysgol gynradd os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf.

Gofyn am farn y dysgwyr

Er mwyn sicrhau bod barn y dysgwyr yn cael ei chymryd i ystyriaeth fel rhan o asesiad risg llwybr, yn enwedig gan fod y materion sy’n codi yn effeithio’n uniongyrchol arnynt hwy ar eu taith i ac o’r ysgol, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal ymarferiadau ymgysylltu amrywiol yn yr ysgolion yr effeithir arnynt, yn ogystal ag arolwg ar-lein i’r rheiny sy’n dymuno gwneud sylwadau.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 1 Hydref  2017 and cau ar 1 Rhagfyr 2017. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

E-bost: learnertravel@bridgend.gov.uk
Ffon: (01656) 642594
Ar-lein: Cliciwch yma

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

Last Updated: 23/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud