Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Mae'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru yn rhoi canllawiau ar arfer gorau wrth ymgysylltu â dinasyddion. Cymeradwywyd yr egwyddorion gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2011. Ers hynny mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am yr egwyddorion.

AskBridgend

AskBridgend yw gwefan ymgynghori ac ymgysylltu Bwrdd Gwasanaethau Lleol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn bartneriaeth o wahanol asiantaethau gan gynnwys y cyngor, y sector iechyd, yr heddlu a'r coleg lleol. Gallwch fynd i wefan AskBridgend er mwyn cymryd rhan mewn ymgynghoriadau sy'n ymwneud â'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol a'i aelod-sefydliadau.

Cysylltwch â ni ynghylch ymgynghori

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau ymgynghori neu Banel y Dinasyddion neu er mwyn gofyn am unrhyw wybodaeth ar y tudalennau ymgynghori ar y wefan mewn fformat arall, cysylltwch â'r tîm Ymgynghori.

Cyfeiriad:
Y tîm Ymgynghori
Cyfathrebu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cwrt y Cigfrain
Lon y Bragdy
Pen Y Bont ar Ogwr
CF31 4AP

Ffôn:
01656 643664
Ffôn testun:
18001 01656 643664
Ffacs:
01656 643215
E-bost:
consultation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 25/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud