Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i sefydlu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Trosolwg

Diben yr ymgynghoriad yw gwahodd eich barn am y cynnig i sefydlu dosbarth adnoddau dysgu ar gyfer uchafswm o 12 o ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig (ASA) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Dogfen ymgynghori

Adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol Interim - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Llythyr Rhanddeiliaid - Canlyniad Cynnig Ymgynghori i sefydlu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Sut i ymateb

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 6 Medi 2017, ac yn cau ar 17 Hydref 2017.  Gallwch ymateb neu ofyn mwy o gwestiynau yn y ffyrdd canlynol:

Ffôn:(01656) 815 253

E-bost: Anne.Whittome@bridgend.gov.uk

Post: Y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chefnogi Teuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

 

Last Updated: 28/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud