Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i wrando ar farn trigolion lleol ac ymateb iddi ac mae am roi cyfleoedd i bobl leol gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.

Ymgynhoriadau ar y gweill

Rhoddir manylion ymgynghoriadau cyfredol drwy'r dolenni isod.

Ymgynghoriad Ar Wasanaethau Bws A Gefnogir Yn 2018/19

26 Mawrth 2018 
Ymgynghoriad am Doiledau Cyheoddus 4 Ebrill 2018 

Cynnig i sefydlu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn Ysgol Gynradd Pencoed

23 Mawrth 2018

Y newyddion diweddaraf

Dolenni cyflym

Thumbnail Past consultation More information

Panel y Dinasyddion

Ymgynghoriadau
wedi dod i ben 

Mwy o wybodaeth

Last Updated: 09/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud