Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trwyddedau Personol

Mae Trwydded Bersonol yn caniatáu i berson werthu alcohol neu awdurdodi gweithred i werthu alcohol dan awdurdod Trwydded Safle. Mae’n rhaid i berson a enwir ar Drwydded Safle fel Goruchwylydd Safle Dynodedig fod yn dal Trwydded Bersonol.

Er mwyn gwneud cais am Drwydded Bersonol bydd yn ofynnol i ymgeiswyr wneud cais i’r awdurdod lleol lle maent yn preswylio fel arfer a hefyd:-

  1. Cyflwyno ffurflen gais a datgeliad euogfarnau a datganiad.
  2. Cyflwyno’r dystysgrif wreiddiol ar gyfer cymhwyster trwyddedu cymeradwy. Mae mwy o wybodaeth am y cymhwyster perthnasol ar gael ar y wefan www.homeoffice.gov.uk.
  3. Cyflwyno 2 ffotograff o’r ymgeisydd – mae’n rhaid i 1 gael ei arnodi â datganiad gan gyfreithiwr, notari, person â statws yn y gymuned neu unrhyw berson â chymhwyster proffesiynol sy’n cadarnhau mai llun o’r ymgeisydd yw’r ffotograff.
  4. Darparu tystysgrif datgelu euogfarnau troseddol sylfaenol neu ganlyniad chwiliad gwrthrych am wybodaeth. Ewch at y wefan www.disclosurescotland.co.uk i wneud cais ar-lein.
  5. Y ffi briodol.

Gellir rhoi trwyddedau dan Gynllun Dirprwyo’r Cyngor os yw ymgeiswyr yn cwrdd â’r meini prawf perthnasol. Fodd bynnag, os cafwyd ymgeisydd yn euog o drosedd ‘perthnasol’ a bod Prif Swyddog yr Heddlu yn ystyried y byddai hyn yn tanseilio’r amcan i atal troseddau yna gellir cyflwyno’r cais gerbron Is-bwyllgor Trwyddedu’r Cyngor i gael ei ystyried gan yr aelodau.

Ffurflenni Cysylltiedig:-

Cyngor a Chanllawiau:-

http://www.homeoffice.gov.uk/drugs/alcohol/alcohol-licences/applying/

Last Updated: 17/01/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud