Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tacsis – Cynghorion Teithio Diogel

Dylai teithio mewn tacsi neu gerbyd hur preifat o amgylch y Fwrdeistref Sirol fod yn gyfleus, yn gyfforddus ac yn ddiogel. Dyna pam mai dim ond tacsis wedi’u trwyddedu gan y Cyngor, sy’n cael archwiliadau MOT rheolaidd ac sydd wedi’u hyswirio at y diben, y dylech eu defnyddio. Mae dau fath o dacsi yn y fwrdeistref sirol (cerbyd hacnai (tacsi) a cherbyd hur preifat) – mae gan y ddau fath arwyddion drws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n dangos rhif y cerbyd a phlatiau trwydded ar gefn y cerbyd. Bydd gyrwyr hefyd yn cario bathodynnau adnabod. Dylech ochel rhag cerbydau a bysiau mini heb eu trwyddedu, yn enwedig yn hwyr yn y nos.

Last Updated: 04/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud