Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhestr o Gofrestrau

Deddf Trwyddedu 2003

  • Cofrestr o Ddeiliaid Trwydded Bersonol
  • Cofrestr o Drwyddedau Safle
  • Cofrestr o Dystysgrifau Safle Clwb
  • Cofrestr o Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro (TENS)
  • Cofrestr o Geisiadau sy’n cael eu prosesu

Hysbysiad Cyhoeddus – Ceisiadau Wedi Dod i Law

Hysbysiad o Adolygiad – Adran 51 o Ddeddf Trwyddedu 2003

 

Hysbysiad o Adolygiad Diannod – Adran 53A o Ddeddf Trwyddedu 2003

Last Updated: 16/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud