Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tatŵo, Tyllu Clustiau, Electrolysis ac Aciwbigo

Mae Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 yn ei gwneud yn ofynnol cofrestru’r mathau canlynol o weithgareddau gyda’r Cyngor:

  • Aciwbigo
  • Tatŵo
  • Tyllu clustiau
  • Electrolysis

Nid yw’n ofynnol ar hyn o bryd i weithgareddau tyllu’r corff (heblaw am dyllu clustiau) gael eu cofrestru dan y ddeddfwriaeth hon, ond mae’n rhaid i unrhyw un sy’n cynnal gweithgareddau tyllu’r corff sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth iechyd a diogelwch, sydd hefyd yn golygu ei bod yn ofynnol cymryd camau gweithredu i reoli risgiau o heintiau i weithredwyr a chleientiaid.

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol bod y cofrestriad yn cynnwys y person a’r busnes sy’n cynnal yr arfer a’r safle a ddefnyddir.

Mae’r is-ddeddfau’n ymdrin â’r canlynol:

  • glanweithdra’r safle a’r gosodiadau
  • glanweithdra’r bobl, a
  • glanhau a diheintio teclynnau, deunyddiau ac offer

Mae’n rhaid i gopi o’r dystysgrif gofrestru a’r is-ddeddfau perthnasol gael eu harddangos ar y safle.

Mae ffioedd yn daladwy pan fyddwch yn cofrestru eich busnes a’ch safle i ddechrau.

Mae’r rhain ar hyn o bryd fel a ganlyn:

Busnesau/Safleoedd: £55.00
Pob unigolyn sy'n cyflawni triniaethau: £55.00

Codau Ymarfer

Bylaws

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Adran Gwarchod y Cyhoedd

Last Updated: 29/04/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud