Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sgipiau, Sgaffaldau a Mynedfeydd i Gerbydau

Sgipiau a Sgaffaldau

Rhoddir hawlenni a thrwyddedau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dan Adrannau 139, 169, 172 a 173 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ar gyfer sgipiau a sgaffaldau sydd i’w gosod ar droedffyrdd, ymylon a ffyrdd cerbydau.

Dim ond i gontractwyr bona fide y bydd hawlenni ar gyfer sgipiau a sgaffaldau’n cael eu rhoi. Caiff arolygiadau eu cynnal gan Arolygwyr Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau bod y sgipiau a’r sgaffaldau’n cydymffurfio â’r amodau sy’n gysylltiedig â’r hawlenni hyn.

Mynedfa i Gerbydau

Mae angen ymgeisio am, a chael caniatâd ar gyfer Mynedfa i Gerbydau cyn gwneud addasiadau i’r briffordd (mae priffordd yn cynnwys ffordd gerbydau, troedffordd ac ymyl) er mwyn creu neu addasu mynedfa i gerbydau.

Mae gwneud gwaith o’r fath heb yn gyntaf wneud cais am, a chael caniatâd yn drosedd dan y Ddeddf Priffyrdd ac fe all arwain at erlyniad.

Dan Adran 184 o Ddeddf Priffyrdd 1980, gall person wneud cais i’r Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd am gael adeiladu neu ledu mynedfa i gerbydau dros droedffordd, neu ymyl yn y briffordd.

Rhoddir caniatâd fel arfer os yw’r cais yn cydymffurfio yn llawn gyda safonau, manylebau ac amodau’r Cyngor.

I gael cyngor neu gymorth i gwblhau’r ceisiadau perthnasol ar gyfer sgip, sgaffaldau neu fynedfa i gerbydau, cysylltwch â Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642534

Last Updated: 12/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud