Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffioedd Trwyddedu

**Sylwer bod cynnydd blynyddol mewn Ffioedd Trwyddedu**

Rhoi Trwydded Newydd i Yrrwr (gan gynnwys Cwrs Ymwybyddiaeth Gyrrwr a Chost gwiriad y CRB)

£146.00 - 1 Blwyddyn

£215.00 - 3 Blynedd

Adnewyddu Trwydded Bresennol Gyrrwr

£63.00 - 1 Blwyddyn

£122.00 - 3 Blynedd

Atgyfeiriad ar gyfer Cwrs Ymwybyddiaeth Gyrrwr

£35.00

Y Swyddfa Cofnodion Troseddol – ymgeisydd i gwrdd â’r gost

Fel yr hysbyswyd gan y CRB

Gwiriad y DVLA – ymgeisydd i gwrdd â’r gost

Fel yr hysbyswyd gan y DVLA

Blaendal ar gyfer Plât Trwydded Cerbyd

£31.00

Caniatáu Cerbydau (sy’n cynnwys blaendal o £29.00 ar gyfer y plât)

£298.00

Adnewyddu Cerbydau

£267.00

Adnewyddu Cerbydau (Os yw cerbyd dros 5 mlynedd)

(gan gynnwys ffi am brawf ychwanegol o £51.00)

£313.00

Prawf chwe-misol

£46.00

Ail brawf

£20.00

Cerbydau Arbenigol
A Phlât
Prawf Ychwanegol
(Dros 5 Mlynedd ar y caniatâd £411.00)

£334.00
£31.00
£46.00

Canslo prawf ‘MOT’ cerbyd o fewn un diwrnod gwaith neu beidio ag ymddangos ar gyfer y prawf

£46.00

Trwydded gweithredydd

Grant - £115.00 - 1 Blwyddyn

Grant - £373.00 - 5 Blwyddyn

Adnewyddu - £97.00 - 1 Blwyddyn

Adnewyddu - £348.00 - 5 Blwyddyn

Cymeradwyaeth Safle Priodasau

£1,404.00

Caniatâd Sefydliad Rhyw (Isafswm)

£752.00

Adnewyddu neu Amrywio Caniatâd Sefydliad Rhyw (Isafswm)

£546.00

Cydsyniad Masnachu ar y Stryd – y flwyddyn (Isafswm)

£245.00

Cydsyniad Masnachu ar y Stryd – y mis neu ran o fis (Isafswm)

£37.00

Cydsyniad Masnachu ar y Stryd – cydsyniad blynyddol i sefydliadau dielw neu elusennol am bob digwyddiad

£42.00

Blaendal ar gyfer Plât Trwydded Masnachu ar y Stryd – i’w dalu yn ychwanegol at y Ffi am Gydsyniad

£32.00

Tystysgrif Maes Chwarae (Isafswm y Ffi)

£1,365.00

Eisteddle wedi’i reoleiddio mewn Maes Chwarae (Am Bob Eisteddle) (Isafswm y Ffi)

£476.00

Maes Chwarae - amrywio tystysgrif, trosglwyddiadau, cydsyniad ar gyfer gweithgareddau amhenodol neu ddiwygiadau gweinyddol i dystysgrifau (Isafswm y Ffi)

£95.00

Maes Chwarae – diwygiadau i dystysgrifau

£476.00

Last Updated: 30/11/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud