Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Symud tŷ

Bydd arnom angen gwybod:

  • Eich enw llawn
  • Eich cyfeiriad blaenorol a’ch cyfeiriad newydd
  • Eich cyfeirnod treth gyngor blaenorol
  • Dyddiad symud

Enw a chyfeiriad eich landlord os yw’r naill eiddo neu’r llall yn cael ei rentu, neu enw a chyfeiriad y cyfreithwyr a ddefnyddir os yw’n cael ei werthu/brynu.

Cysylltwch â ni yn yr Adran Drethi, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB. Rhif ffôn: (01656) 643391 neu anfonwch e-bost at ctaxen@bridgend.gov.uk

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud