Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i dalu eich treth gyngor

Mae eich rhandaliadau yn daladwy ar neu cyn y 15fed o bob mis oni bai eich bod yn talu drwy ddebyd uniongyrchol. Byddwch yn gwneud eich taliad cyntaf fel arfer ym mis Ebrill, gyda naw rhandaliad arall i ddilyn.

Dulliau o Dalu:

Dros y Rhyngrwyd

Defnyddiwch y ddolen ar wefan y Cyngor www.bridgend.gov.uk a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Cofiwch wneud yn siŵr bod eich cyfeirnod treth gyngor (oddi ar eich bil treth gyngor) yn ogystal â’ch cerdyn debyd neu gredyd wrth law.

Debyd Uniongyrchol

  • Y ffordd fwyaf cost effeithiol o dalu
  • Dewis o 4 dyddiad talu
  • Dim ciw

Gallwch drefnu debyd uniongyrchol dros y ffôn drwy ffonio (01656) 643391 a gall y staff eich helpu, neu os yw’n well gennych gallwch argraffu gorchymyn debyd uniongyrchol i’w lenwi a’i ddychwelyd atom.

Swyddfa’r Post

  • Rhaid i chi fynd â’ch bil, cerdyn talu neu unrhyw lythyr a gawsoch gennym ni sydd â chod bar arno.
  • Gallwch dalu mewn unrhyw swyddfa bost

Os bydd arnoch angen rhywbeth ar gyfer talu anfonwch e-bost atom yn ctaxen@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643391 i gael un arall yn ei le.

Drwy’r Post

Anfonwch eich siec yn daladwy i Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Os bydd angen derbynneb arnoch, rhaid i chi amgáu amlen â chyfeiriad a stamp arni a chofiwch ddyfynnu eich cyfeirnod treth gyngor.

Dros y Ffôn

Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd

  • Ffoniwch (01656) 643347
  • Gofalwch fod eich cyfeirnod treth gyngor 8 rhif wrth law
  • Neu, gallwch ffonio’r system taliadau awtomataidd dros y ffôn ar (01656) 642088.
Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud