Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gostyngiad anabledd

Os ydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi angen ystafell neu le ychwanegol oherwydd anabledd, gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad yn eich bil treth gyngor os oes cyfleusterau penodol yn yr eiddo.

Er mwyn bod yn gymwys mae’n rhaid i chi fod ag o leiaf un o’r canlynol:

  • Ystafell ymolchi ychwanegol
  • Cegin ychwanegol
  • Cadair olwyn sy’n cael ei defnyddio y tu mewn i’r eiddo
  • Ystafell wedi’i neilltuo i ddiwallu anghenion y person anabl

Mae’r gostyngiad yn cymryd bod eich cartref wedi’i brisio yn y band is na’r hyn a ddangosir yn y rhestr. Bydd eiddo Band A yn derbyn gostyngiad sy’n gyfystyr â 1 rhan o 9 o eiddo Band D.

Os credwch y gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad anfonwch e-bost at swyddfa’r dreth gyngor yn ctaxen@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643391 i gael rhagor o wybodaeth.

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud