Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwynion

Os oes gennych unrhyw gwynion ynghylch eich cyfrif treth gyngor cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drafod y mater. Ein nod yw datrys pob cwyn yn effeithiol ac yn effeithlon. Os na allwn ddatrys y mater yn foddhaol mae gweithdrefn gwyno ffurfiol ar gael. Cysylltwch â’n swyddfeydd i gael rhagor o fanylion am hyn.

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud