Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Budd-dal y Dreth Gyngor

Bydd budd-dal y dreth gyngor yn helpu pobl ar incwm isel i dalu eu biliau treth gyngor, er enghraifft os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith/Cymhorthdal Incwm neu os yw eich incwm islaw lefel benodol. Rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i’r cyngor er mwyn derbyn y budd-dal hwn. Anfonwch e-bost at benefits@bridgend.gov neu ffoniwch (01656) 643396 i gael rhagor o wybodaeth. Cofiwch nad oes gennych hawl i beidio â thalu’r dreth gyngor wrth i’ch cais gael ei asesu.

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud