Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn talu?

Os na fyddwch yn talu erbyn y dyddiad dyledus efallai y caiff nodyn atgoffa ei anfon. Rhaid talu o fewn saith niwrnod i dderbyn nodyn atgoffa, neu bydd rhaid talu’r swm llawn sydd heb ei dalu. Os na thelir y swm llawn yna anfonir gwŷs, a chodir costau am hyn.

Ar ôl anfon y wŷs, os nad yw’r ddyled yn cael ei thalu’n llawn (gan gynnwys cost y wŷs) yna byddwn ni'n rhoi cais gerbron am Orchymyn Atebolrwydd (Liability Order). Bydd y cais yma’n digwydd yn eich absenoldeb, os ydych yn dewis peidio ymddangos yn y llys.

Os na fyddwch yn talu'r swm gofynnol yn llawn nac yn cysylltu â fy swyddfa o fewn y 14 diwrnod nesaf, bydd y mater yn cael ei drosglwyddo i asiantaeth orfodi. Codir costau ychwanegol am bob Gorchymyn Dyled a anfonir, fel a ddangosir yn y rhestr isod.

 

Cam y Ffi Ffi Sefydlog

Canran                      Ffioedd

£0-£1500                         >£1,500

Cam Gweinyddu/Cydymffurfiad (pan fydd y cwmni gorfodi'n derbyn cyfarwyddyd)

£75.00

0%                                  0%

Cam Gorfodi (pan fydd Asiantaeth Orfodi yn ymweld am y tro cyntaf)

£235.00

0%                                  7.5%

Gwerthu(ymweliad 1af i ddiben cludo nwyddau i'w gwerthu)

£110.00

0%                                   7.5%

Mae'r ffioedd uchod wedi eu pennu mewn deddfwriaeth fel rhan o Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 –  Rheoliadau Cymryd Rheolaeth o Nwyddau (Ffioedd) Ionawr 2014. Nid ydynt felly wedi eu pennu gan y Cyngor ac nid ydynt yn agored i drafodaeth.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu, cysylltwch â ni ar unwaith i drafod y sefyllfa. Ffoniwch 01656 643391 neu e-bostiwch ctaxen@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud