Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bandiau’r Dreth Gyngor

 

Mae eich eiddo wedi’i osod yn un o’r 9 band prisio yn seiliedig ar ei werth cyfalaf ar y farchnad agored fel ag yr oedd ar 1 Ebrill 2003. Dyma’r bandiau:

Prisiad

Ystod Gwerth yr Eiddo

Band

(Fel ag yr oedd ar 1 Ebrill 2003)

 

A

 

Hyd at £44,000

 

B

 

£44,001 a hyd at £65,000

 

C

 

£65,001 a hyd at £91,000

 

D

 

£91,001 a hyd at £123,000

 

E

 

£123,001 a hyd at £162,000

 

F

 

£162,001 a hyd at £223,000

 

G

 

£223,001 a hyd at £324,000

 

H

 

£324,001 hyd at £424,000

 

I

 

£424,001 ac uwch

Cliciwch yma I weld y band eiddo

Cliciwch yma I weld y taliadau treth gyngor ar gyfer 2016-17

Last Updated: 14/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud