Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Apelio yn erbyn eich band

Gallwch apelio os ydych o’r farn fod eich eiddo yn y band anghywir ond mae’r rheolau ar gyfer apelio yn llym. Ni chaniateir gwneud apeliadau ar sail newidiadau cyffredinol mewn prisiau tai ac mae’n rhaid i chi apelio o fewn chwe mis ar ôl prynu’r eiddo. Bydd rhaid i chi ddangos y bu camddealltwriaeth ynghylch gwerth eich eiddo. Dylid anfon yr holl ymholiadau at:

Y Swyddog Rhestru
Swyddog Prisio,
Tŷ Rhodfa,
Tŷ Glas Road,
Llanisien,
Caerdydd
CF4 5GR.

Rhif ffôn: (029) 20806 800

Gwefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio http://www.voa.gov.uk/

SYLWER: Nid yw’r ffaith eich bod yn gwneud apêl yn golygu y cewch beidio â thalu eich treth gyngor. Gwneir addasiadau os bydd eich apêl yn llwyddiannus.

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud