Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Dreth Gyngor

Y dreth gyngor yn ôl bandiau eiddo ar gyfer 2018-19

Cafodd bandiau’r dreth gyngor ar gyfer 20018-19 eu cwblhau gan y Cyngor ar 28 Chwefror 2018. Mae’r dreth gyngor yn helpu i dalu am y gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorau Cymuned a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni yn yr Adran Drethi, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Rhif ffôn: (01656) 643391

E-bost: taxation@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 15/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud