Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lluosydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n pennu’r lluosydd ardrethi bob blwyddyn ac mae’r un fath ar gyfer Cymru gyfan. Ac eithrio mewn Blwyddyn Ail-brisio ni all godi mwy na chyfradd y cynnydd yn y mynegai prisiau manwerthu. Y lluosydd ar gyfer 2016/17 yw 48.6c ac er mwyn canfod faint byddwch chi’n ei dalu ar gyfer blwyddyn lawn dylech luosi eich gwerth ardrethol gyda’r lluosydd.

Last Updated: 03/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud