Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gostyngiad i Fusnesau Bach

Ers 1 Rhagfyr 2008, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi gwneud newidiadau i’r cynllun Gostyngiad mewn Ardrethi Busnesau Bach. Daeth y newidiadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2008. Mae’r cynllun bellach fel a ganlyn:

1) 50% o ostyngiad ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau sydd â gwerth ardrethol hyd at £2,000;

2) 25% o ostyngiad ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau sydd â gwerth ardrethol rhwng £2,001 a £6,500;

3) 100% ar gyfer swyddfeydd post (ac eiddo sy’n cynnwys swyddfa bost) sydd â gwerth ardrethol hyd at £9,000;

4) 50% ar gyfer swyddfeydd post (ac eiddo sy’n cynnwys swyddfa bost) sydd â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000;

5) 50% ar gyfer eiddo gofal plant sydd â gwerth ardrethol hyd at £12,000.

6) 25% ar gyfer eiddo manwerthu, gan gynnwys gorsafoedd petrol a thafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,501 a £9,000.

7) 50% ar gyfer eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan Undebau Credyd sydd â gwerth ardrethol hyd at £9,000

Gwneud Cais am y Gostyngiad

Yn achos 1, 2, 3 a 4 uchod rhoddir gostyngiad yn awtomatig, a bydd i’w weld ar yr hysbysiad sy’n galw am dalu ardrethi busnes. Fodd bynnag, rhaid i fathau penodol o eiddo busnes (h.y. y rhai sy’n seiliedig ar y defnydd a wneir o’r safle) roi gwybod i’r awdurdod lleol eu bod yn gymwys i gael gostyngiad cyn y gellir rhoi gostyngiad. Dylech argraffu a llenwi’r ffurflen i roi gwybod i ni ynglŷn â Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach a’i hanfon at Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â’r dogfennau gofynnol.

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud