Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gostyngiad Elusennol ac yn ôl Disgresiwn

 

Mae gan elusennau hawl i gael gostyngiad mewn ardrethi ar unrhyw eiddo annomestig sy’n cael ei ddefnyddio’n llwyr neu gan fwyaf at ddibenion elusennol. Rhoddir gostyngiad o 80% ar y bil ardreth. Mae gan yr awdurdodau bilio hawl i ddileu’r 20% sy’n weddill o fil elusen ar eiddo o’r fath, neu ran ohono, yn ôl eu disgresiwn. Gallant hefyd roi gostyngiad ar gyfer eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan gyrff penodol nad ydynt wedi’u sefydlu na’u cynnal i wneud elw. Cysylltwch â’r Adran Drethi ar (01656 643391) i gael ffurflenni cais ar gyfer gostyngiad mewn ardrethi.

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud