Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ardrethi Eiddo Heb ei Feddiannu 

Fel arfer mae’n rhaid i berchenogion eiddo annomestig gwag dalu ardrethi eiddo heb ei feddiannu. Ni chodir ardreth am 3 mis ar ôl i’r eiddo ddod yn wag (6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol) ac wedyn rhaid talu’r ardrethi’n llawn.
 
Mae rhai mathau o eiddo wedi’u heithrio rhag talu ardrethi gwag er enghraifft:

  1. Eiddo rhestredig
  2. Henebion
  3. Pan fo’r gyfraith yn atal neb rhag ei ddefnyddio
  4. Pan fo’r adeilad yn rhan o ystâd rhywun sydd wedi marw, neu pan fo’r perchennog yn destun achos methdaliad

 

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud