Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ardrethi Busnes

Trethi lleol yw ardrethi busnes sy’n cael eu talu gan ddeiliaid unrhyw eiddo busnes/annomestig fel siopau, swyddfeydd, tafarndai, warysau a ffatrïoedd. Caiff bil ardrethi busnes ei anfon at y sawl sy’n talu’r trethi/perchennog bob blwyddyn.

Os caiff eiddo ei ddefnyddio at bwrpas domestig ac annomestig, er enghraifft tafarn gyda fflat uwchben, mae’n rhaid talu ardrethi busnes ar y rhan annomestig a’r dreth gyngor ar y rhan ddomestig. Gelwir y math hwn o eiddo yn eiddo cymysg.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n gosod gwerth ardrethol pob eiddo busnes gan ddefnyddio gwahanol feini prawf, er enghraifft gwybodaeth rhentu. Caiff lluosydd ei osod gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Caiff y ddau ffigur hyn eu defnyddio i gyfrifo’r ardrethi sy’n daladwy.

Y Cyngor sy’n casglu ardrethi busnes ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r Llywodraeth wedyn yn dosbarthu’r arian i awdurdodau lleol ymhob ardal o Gymru er mwyn talu am wasanaethau.

Y lluosydd ar gyfer 2016/17 yw 0.486

Mae gwybodaeth am daflen wybodaeth yr heddlu a gwariant y gyllideb ar gael isod:

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni yn yr Adran Drethi, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB. Ffôn: (01656) 643391 neu e-bostiwch Taxation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 04/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud