Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cysylltu â Ni

Y Tîm Atebion Tai

E-bost: housing@bridgend.gov.uk
Ffôn:01656 643643

Y Tîm Adnewyddu Cynaliadwy

E-bost: sustainablerenewal@bridgend.gov.uk
Ffôn:01656 643442

Y Tîm Cefnogi Pobl

E-bost: supporting.people@bridgend.gov.uk
Ffôn:01656 642080

Ein Cyfeiriad

Tai ac Adfywio Cymunedol
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Mae ein swyddfa a’n llinellau ffôn ar agor o:
8.30am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o
8.30am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud