Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor ar ddigartrefedd ac atal digartrefedd

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr a’r elusennau tai a digartrefedd yng Nghymru’n gweithio i atal digartrefedd, i wella amodau tai a thros yr hawl sydd gan bawb i gartref diogel, addas a fforddiadwy.

Ydych chi’n poeni am ddigartrefedd?

Os ydych yn ddigartref neu'n credu y gallech ddod yn ddigartref yn y dyfodol agos, yna gall y cyngor ddyletswydd i geisio atal eich digartrefedd neu helpu pobl sydd wedi dod yn ddigartref.

Gorau po gyntaf y byddwch yn gwneud yn ymwybodol, y mwyaf tebygol yw hi y byddwn yn gallu cynorthwyo ac o bosibl atal eich digartrefedd.

Gallwch wneud apwyntiad i weld Cynghorydd Solutions Tai drwy ffonio 01656 643643. Fel arall, gallwch ymweld â'n swyddfeydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-, CF31 4WB.

Pwy arall all helpu?

Shelter Cymru

Cyngor tai annibynnol rhad ac am ddim

Y Wallich

Carcharor Prosiect Grymuso Rhyddhau, Prosiect Merched Trawsffiniol, a Gweithiwr Solutions bont ar Ogwr, Tîm Ymyrraeth Rough Sleepers 'bont ar Ogwr, Bwrdd Bondiau Pen-y-

Llamau

Cymorth, help, llety a chyngor ar dai i bobl ifanc ddigartref ac agored i niwed a menywod yng Nghymru

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud