Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Unigolion sy’n dianc rhag trais domestig

Calan DVS

Yn 2015, unodd Calan DVS â Chymorth i Fenywod Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu gwasanaeth cam-drin domestig newydd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Fel rhan o’r gwasanaeth, mae Calan yn darparu 8 uned o lety lloches, 5 uned o lety camu ymlaen ac 20 uned o gymorth yn ôl yr angen i gynorthwyo aelwydydd sy’n dioddef cam-drin domestig.

Elfen arall o’r gwasanaeth newydd yw creu Siop Un Stop sydd wedi’i lleoli yn Swyddfeydd Dinesig y Cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Siop Un Stop yn darparu rhywle y gall unigolion neu deuluoedd sy’n profi cam-drin domestig fynd iddo i gael cymorth a gwybodaeth am amrywiaeth o feysydd gwahanol, fel gwybodaeth am sut i chwilio am lety newydd, cyngor ar faterion cyfreithiol, cymorth i wneud cais am fudd-daliadau tai neu gynnal plant, llety lloches a hyd yn oed lle i ddysgu sgiliau a chymwysterau newydd.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud